Card de Fidelitate Catalina Optic

Card de fidelitate

Regulament oficial de desfăşurare a programului de fidelitate Cătălina Optic Card

Art.1 Organizatorul
Organizatorul este S.C. Cătălina Optic S.R.L, cu sediul în Constanţa, Str. I. Ghe. Duca nr.49, tel:0241/515.655, fax:0241/512.226, având număr de înmatriculare la Registrul Comerţului: J13/2715/1992, Cod fiscal: RO1892080, Banca Raiffeisen: RO16RZBR0000060000646707, reprezentată prin Rotaru Marian în calitate de manager.

Art.2 Înscrierea în program
În programul de fidelizare Cătălina Optic Card se poate înscrie orice persoană fizică, purtător de ochelari, care face dovada(bon fiscal/factură) unei achiziţii de ochelari de vedere(ramă+lentile+montaj), ochelari de soare sau lentile de contact din centrele Cătălina Optic. Participantul îşi exprimă acordul scris, acceptă şi respectă condiţiile prezentului regulament, complectând formularul de participare cu date reale, conforme cerinţelor înscrise în tipizat. Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete sau eronate nu este valid, implicit nu se va elibera cardul. Datele personale furnizate vor rămâne confidenţiale fiind utilizate doar de Cătălina Optic în scop de cercetare şi marketing, cu respectare programului legal de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Art.3 Zona de desfăşurare a programului
Programul de fidelitate se desfăşoară în centrele Cătălina Optic din Constanţa:

Str. I. Ghe. Duca nr. 49
tel.0241.51.56.55

Bd. Mamaia nr.85
tel.0241.51.22.26

Bd. 1 Mai nr.2
tel.0727.76.85.74

Art.4 Durata de valabilitate
Gândit pe o perioadă nelimitată de timp, lansat la 02.09.2013, programul de fidelitate Cătălina Optic Card se va desfăşura în conformitate cu prevederile Regulamentului de faţă şi a legislaţiei naţionale. Cătălina Optic îşi rezervă dreptul de a sista în orice moment programul de fidelitate şi a anula cardul necondiţionat pe o perioadă determinată sau nederminată de timp, suspendarea fiind anunţată în centrele Cătălina Optic şi pe site-ul www.catalina-optic.ro.

Art.5 Mecanismul programului de fidelitate
Cardul de fidelitate poate fi utilizat în conformitate cu regulamentul şi condiţiile impuse de emitent. Cardul nu este un mijloc de plată şi nici unul de credit. Cardul oferă posesorului şi familiei sale următoarele avantaje:
- reducere de 10%;
- consultaţii gratuite în zilele onomastice sau aniversare;
- prioritate la comandă;
- abordare personalizată, în raport cu nevoile personale;
- servicii de întreţinere şi reparaţii;
- informare asupra noilor produse, promoţii, evenimente.

În cadrul programului Cătălina Optic Card nu este posibilă înlocuirea niciunuia dintre avantaje cu contravolarea în bani. Posesorul de card poate beneficia de ofertele şi avantajele programului de fidelitate doar dacă face dovada deţinerii cardului înainte de efectuarea operaţiunii de vânzare. Cardul nu permite oferirea reducerii ulterior momentului de cumpărare. Nu se acordă reducerea de card persoanelor care pretind că deţin un card dar nu-l prezintă la casă sau l-au pierdut sau în cazul în care produsele sunt în alte campanii promoţionale. De asemenea, cardul de fidelitate îşi pierde valabilitatea în cazul efectuării plăţii cu Card Avantaj. Pierderea sau furtul cardului trebuie anunţată în oricare din centrele Cătălina Optic şi după completarea formularului de înscrierese poate obţine un altul.

Art.6 Protecţia datelor personale
Cardul de fidelitate este înseriat. Datele de identificare ale persoanelor fizice posesoare intră sub incidenţa Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date. Prin semnarea formularului de înscriere, participantul îşi exprimă acordul ca datele sale să intre în baza de date a S.C.Cătălina Optic S.R.L. Participantul are drept de intervenţie şi opoziţie, solicitând nepreluarea, rectificarea, actualizarea sau blocarea datelor personale prin cerere scrisă datată şi semnată depusă în oricare dintre centrele Cătălina Optic.

Art.7 Litigii
Eventualele litigii apărute între organizator şi participantul la programul de fidelitate Cătălina Optic se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente.

Art.8 Regulamentul oficial
Regulamentul oficial Cătălina Optic Card este disponibil pe site-ul www.catalina-optic.ro sau în recepţiile centrelor Cătălina Optic.

Conducerea:
Cătălina Optic